Bawi Jesu amüi ngthong ci

Khaw khngüp kchuk ngphlän chütah Jesu nawh Petru, Jacob lah, a naü Johan, chü gui neh ami mät bäng ami on nak hnging vaiah khaw mhtung khlüng ah khah püi gui ci. Ami ma aha müi ngthong ci. Amüi hmai cuh khaw khngi vai hlü ah khang ci.

Add new comment

4 + 16 =

Please wait while the page is loading