Bä ca Martha a poi khngüp

John 11: 19 - 27

Cun ah kia hleih Judeu gui cuh, Martha lah Maria ah ani be ah maung ung aw mai tu goi vai neh lo ci gui. Jesu a lo cuh, Martha cuh, im ah ngoh ghüt ci. Martha nawh, Jesu am, " Nang Bawi na om vai hlü ung ka be kä sih khai hlü, A cun tu pang ah phih Khanpughi ah na san phung cuh Khanpughi nawh ning pe khai ah ka hmat ci, ci neh piein ci.

Cun kon ah Martha nawh phih, Avan ah ghin lo banak khngüp cuh ka yum ci.

Add new comment

5 + 10 =