Yum nak gui ngthu nghta nak a kthum nak

Buddha yum nak among

Yum nak among ngthu nghta nak

Khaw mdek khan om kchang gui cuh yum nak phäh phäh om ci. A u phih a mät a yum cuh mthing ci. Yum nak gui kä täng tu lang pang a phih ngye ne om vai hlü ci. Cun gui among cun phih mi hmat vai khin ci.

Buddha  U Zin Aung Ling no a i a yum, a bi loh gui na mthein tu gui ci. Ngngai tu vä.

Add new comment

2 + 11 =

Please wait while the page is loading